OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Informationsblad från Olseröds Elektriska DF, december 2022

INFORMATION 2022-12-31

Vi vill önska Alla våra abonnenter en God Fortsättning på 2023. Elen var ju verkligen ett hett ämne under fjolåret och det lär fortsätta även framöver med många frågetecken som behöver rätas ut.
Dessvärre medför det kostnadsökningar för elkonsumenterna, vilket ni kan läsa om nedan, och detta tillsammans med stigande räntor, och priser på bl.a. mat/drivmedel är ju tyvärr inga trevliga nyheter.
Tuffare tider väntar men tillsammans så ska vi säkert ta oss igenom dessa också...

Driftsinformation.

*Arbetet längs med Furubodavägen/Monsunvägen är nu färdigställt och där vägarna grävts av har vi nu återställt dessa med ny asfalt. Längs med Furubodavägen har det under sommar/höst tillkommit några nya abonnemang där lediga tomter nu bebyggts.
*Snön som föll 19-20 november orsakade problem i Österlia/Lökaröd p.g.a. att en större gren brast över en luftledning. Vi har därefter fällt en del träd här och i Lillehem för att detta inte ska upprepas.
*I grönområdet mellan Korkvägen/Kavelvägen i Furuboda pågår just nu arbete med att ersätta den gamla transformator-kiosken med en ny. Åtgärden innebär även att den nya kiosken kommer att få ringmatning för att lättare få strömmen tillbaka om fel skulle uppstå framöver. Det är ett stort antal abonnenter anslutna här och många kablar kommer att skarvas om innan arbetet är färdigställt.
*I Maglehem har vi förberett för två nya tomter med att förlägga ny lågspänningskabel.
*I en transformatorkiosk invid väg 118 har vi åtgärdat ett problem med en högspänningsbrytare.

Höjd energiskatt.

Regeringen har beslutat om indexuppräkning av energi- och koloxidskatter för 2023. Detta innebär att energiskatten höjs med 3,2 öre/kWh från 36,00 öre/kWh till 39,20 öre/kWh från 2023-01-01.

Nya elnätsavgifter fr.o.m. 2023-01-01.

Från årsskiftet tvingas vi, liksom alla andra elnätsbolag i landet, justera våra nätavgifter p.g.a. en prishöjning som vi fått från regionnätet, d.v.s. inmatningen av el in till vår mottagningsstation.
Vi får även kraftigt ökade kostnader för våra nätförluster som vi nu måste köpa in till ett högre pris.
Detta gäller såväl den fasta avgiften, beroende på säkrings-storlek, som den rörliga avgiften.
De nya elnätstaxorna finns publicerade på vår hemsida www.oedf.se under fliken Elnät/Nätpriser.
Som landsbygdsnät står vi oss väl vid jämförelse med andra elnätsbolag med liknande struktur.
I samband med detta höjs nätnyttoersättningen till våra elproducenter, d.v.s. de med solceller.

Elpriser/avtal.

Hela hösten har präglats av höga elpriser där priserna efter chocken i augusti på 3,24 kr/kWh lyckligtvis varit betydligt lägre. Men man har ju hela tiden varnat för vinterns priser och vi står nu inför en kritisk period. Många har sänkt sin förbrukning betydligt under hösten, vilket såklart är jättebra, men i de flesta fall är det uppvärmningen av sin fastighet som utgör den största delen.
Vi får hoppas på en mild vinter vilket då också förmodligen avspeglar sig i prisnivån för elen.
Vi erbjuder sedan lång tid tillbaka inga fasta elavtal utan merparten av våra kunder har därför ett rörligt Spot-avtal som ju baseras på månadens snitt-pris på Elbörsen + avgifter och påslag.
Vi undersöker också möjligheten att framöver kunna erbjuda timprisavtal till våra kunder.
Kombinationen höga elpriser/hög förbrukning innebär ju höga elfakturor och som en liten ekonomisk förening vill vi än en gång poängtera att vi inte har möjlighet att bevilja uppskov med betalningar eller att göra upp avbetalningsplaner framåt i tid på el som redan förbrukats.
Det är av yttersta vikt att betala sin elfaktura i tid vilket annars medför ökade kostnader för påminnelser/krav och dessutom, i värsta fall, kan medföra avstängning av el till sin fastighet!
Har ni en extern elhandlare är vi skyldiga att på deras begäran omedelbart bryta strömmen!

Elpriskompensation 2023.

Gällande Elpriskompensation för denna vinter så ska elnätsbolagen denna gång enbart rapportera in förbrukningen i kWh för perioden oktober 2021 - september 2022 till Försäkringskassan.
Ersättning ska utgå till privatpersoner med 79 öre/kWh under denna period i vårt elområde, SE4.
Vad gäller ersättning till företag så är det i nuläget lite oklart vad som gäller?
För mer info ber vi er kolla med Svenska Kraftnät och Försäkringskassan via deras hemsidor.

Nyhetsbrev mars 2023 »