OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Olseröds Elektriska ekonomisk förening upa

Föreningens ändamål och verksamhetsområde

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarna ekonomiska intressen genom att anskaffa och distribuera energi samt driva därmed förenlig verksamhet."
Föreningens högsta beslutande organ är föreningstämman som äger att besluta om förenings stadgar, att utse styrelse mm. Verksamheten styrs dessutom av Lag om Ekonomiska Föreningar, Bokföringslagen, El-lagen m.fl.. Föreningen har nätkoncenssion och får bedriva nätverksamhet inom vårt nätområde "OSD" söder om Åhus, från Furuboda i norr till Drakamöllan i söder.

Medlemmar/ägare

Föreningen och dess tillgångar ägs av medlemmarna som är för närvarande 1546 medlemmar. Historiskt var medlemmarnas insatser i form av kapital en förutsättning för föreningens verksamhet. Nuvarande medlemskap har sin grund i andelsinsatser som tecknats vid fastighetsköp eller nybygge. Insatsens storlek bestäms av säkringsstorleken.

Medlemsdemokrati

En av grundtankarna i den ekonomiska föreningsrörelsen är medlemsdemokratin.

Kunder

Förenings kunder är dels nätkunderna (abonnenter kopplade till nätet), dels elkunderna som är kunder till vårt dotterbolag Olseröds Energi AB. Nätverkssamheten drivs som monopol under myndighetskontroll även vad gäller prissättning. Elhandel sker däremot på en konkurrensutsatt marknad. Olseröds Elektriska har förnärvarande 1742 st elnätskunder och cirka 1500 elhandelskunder.

Organisation

Personalen är anställd i föreningen och sköter även föreningens dotterbolag. Föreningen styrelse väljs vid årlig föreningsstämma.

Nätverksamhet

Föreningen äger elnätet som omfattar ca. 281 km ledning och 84 transformatorer som finns för transformering från 10 kv till 0,4 kv.

Koncenssion/ledningsrätt

Innehav och drift av distributionsanläggning för elektrisk kraft sker i Sverige med stöd av koncession. Denna kan vara två typer. Linjekoncession eller områdeskoncession.

Linjekoncession utfärdas för specifik ledning mellan två punkter och används i dag framför- allt för större ledningar med högre spänningar.

Områdeskoncession innebär att företaget har laglig rätt att uppföra nya anläggningar inom området efter behov men innebär samtidigt distributionsskyldighet till samtliga användare.

Elhandelsverksamheten

Elhandeln sköts via det helägda dotterbolaget Olseröds Energi AB. Bolaget startades i samband med avregleringen av elmarknaden 1996.
Bolagets uppgift är att sälja el till föreningens nätkunder. All verksamhet i bolaget bedrivs med en öppen och konkurrensutsatt marknad.
Bolagets marknadsandelar ligger på en hög nivå sedan starten 1996 med över 85%.
Försäljningen sköts med ett återförsäljaravtal, kallat kommission. Bolaget har inget eget balansansvar utan köper den tjänsten.

Åter till Företaget »