OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Lite historik från 1966 till 2016 Olseröds Elektriska

Punkter från starten 1966 till och med 2016:

1966
Helge Palmqvist arvoderas som kassaförvaltare.
1967
Ombyggnad av transformatorstation (stn) 02, Olseröd
Utbyggnad av stn 54, S Lökaröd
Utbyggnad av stn 07, Rigeleje
Utbyggnad av stn 08, vattenverk Friseboda
1968
Högspännings(hsp)ledning till Stenshult samt stn 48 Ringmatningslinje från 08 via 09, Olseröds Sommarby
Ombyggnad av stn 10, 11, 12 (Friseboda) vidare till stn 20, 21, 22(gamla Furubodav) fram till Skoogs Ny stn 34, Maglehem sydväst
Ombyggnad stn 32, Maglehem norr, till 100 kVA
1969
Utbyggnad av stn 23, 24 Furuboda
Utbyggnad av stn 56, Hejre
Ombyggnad av Åhuskärrlinjen
1970
Utbyggnad stn 59 Holmen
Ombyggnad hsp-ledn fr Lökaröds Sand till Lillehem
1971
Utbyggnad av stn 25, 57, 58 Furuboda, Hille - Hommev
1972
Utbyggnad, nya stationer, 60, 61 Höjaröd. 62 Trusseröd, 63 Eskeröd.
Folke Strömbäck anställes.
1973
Ombyggnad av Myrestad lågspännings(lsp)nät, stn 64
1974
Utbyggnad av stn 64 Bollas väg samt stn 65 Hörlyckan
1975
Utbyggnad av stn 66, 67 Monsunvägen
1977
Utbyggnad av stn 59, 68 Holmen, ringmatning Holmen - Maglehem södra
1978
Ombyggnad av 6 (10) kV-ställverk i huvudstationen till oljeminimumbrytare och reläutrusning med återinkopplingsautomatik på utgående hsp-ledningar.
1979
Ringmatning Maglehem - Lillehem.
Utbyggnad av stn 69 Trunelän samt stn 70 Råholmen
Nytt 20kV-ställverk samt ny 3 MVA-trafo.
Mats Palmqvist anställes.
1980
Ombyggnad av Hallavångslinjen
1981
Ny lågspänning (kabling) stn 40 Fåglahuset
1982
Kabling av hela Maglehemsnäten vid stn 32, 33, 35
Stn 34 Drakamöllan ersättes med reglertrafo 35 kWA
1983
Färdigställande av Maglehemsnäten
Kabling av hsp-nät i Myrestad
1984
Ombyggnad av hspledning från Olseröd till Lökaröd Sand
1985
Ombyggnad av hspledning Olseröd - Maglehem
Ombyggnad av stn 26, 27, 28, 29, 30 Olseröd - Folkestorp.
Stn 37, 38 Brostorp ersättes med regleringstransformator
1985
Höjning av spänningen på hsp-nätet till 10,5 kV
1986
Uppsalaboden
1988
Avvecklades installationsverksamheten och Wilhelm Thyden, Lennart Carlsson och Sven-Ove Nilsson startade en egen elfirma, Olseröds Elservice.
1992
Nya lokaler på Sockenvägen byggs
1993
Friseboda, Backaboden, Roteholm och Stegåkra
1994
Åhuskärr, Yngsjö, Ljungemink, Hallavången
1995
Ny servicebil, Toyota. Effekttopp på 4971 kW 31 dec.
1996
Avreglerad elhandelsmarknad, Olseröds Energi AB bildas. Kabelvagn, kommunikationsanläggning och datorer. Börje Lindkvist slutar efter mer än 30 år. Mats Palmqvist blir driftansvarig.
1997
Datorisering, Ny mottagningsstation, nytt lönesystem, nytt eldebiteringssystem, Henrik Larsson och Calle Ericsson anställes. Stort antal mätarbyten. Ansökan om förnyad linjekoncession inges. Folke Strömbäck går i pension
1998
Vindmöllan reses. Helge Palmqvist slutar efter 32 år.
1999
Nytt handelsavtal med Sydkraft, nytt bokföringssystem, avreglering av energihandel, fastprisavtal. Mats Palmqvist slutar.
2000
Kent Jönsson projektanställes som driftansvarig
2001
Linjearbeten: Friseboda - Slussen. Brostorp - Drakamöllan. Sommarbyvägen. Åskskador.
2002
Linjearbeten: Österlia. Blåherremölla - Maglehem. Drakamöllan - Lillehem. Kabelskåpsbyten. Stängsel runt vår anläggning. Mottagningsstationen från 1950 rivs.
2003
Nätnyttomodellen införes och alla abonnemang koordinatsätts. Elcertifikat införes. Linjearbeten: Lillehem. Bollas väg i Myrestad. Furubodastationen. Kabelskåp. Beslut om ny linjekoncession till 2025 från Energimyndigheten, handläggningstid 5,5 år!!
2004
Kent Jönsson slutar och Henrik Larsson tar över driftansvaret. Linjearbeten: Ny stn Billebacke, Lillehem, Lökaröd, gatubelysningar, 3Gmast Yngsjö, kabelskåpsbyten.
2005
Linjearbeten Åhuskärr - Friseboda, Norrlia - Stenbrottet, gatubelysningar, kabelskåpsbyten, stormen Gudrun.
2006
Linjearbeten Olserödsbacken, Lökaröds Sand, nytt tomtområde Stortrappsvägen, Monsunvägen, Hallavången - Holmen, Maglehem, kabelskåpsbyten, bilinköp.
2007
2007 Mätarreformen påbörjas, Ny transformatorkiosk i Hallavången S2014, Kabling lågspänning i Köle, Stänsellarm runt OED.
2008
2008 Mätarreformen.
Ny transformatorkiosk vid Julebodagård S2006
2009
2009 Mätarreformen färdigställs.
Eon kablar inkommande 20 kV från Gussaröd, Ny 20/10 kV transformator i OED, Ny transformatorkiosk i Olseröd S5001, Carl-Erik Ericsson pensioneras och Mats Grönberg anställs som administratör.
2010
2010 Nätdokumentation inför ny nätreglering, inköp av två elverk, kabelskåpsbyte i Maglehem, Ny transformatorkiosk Furubodavägen S2039, Ny kabel genom Maglehem S3035-S3033, Sms larm i mottagningsstationen, Ändrad koncessionsgräns i Myrestad.
2011
2011 Införande av ny nätreglering, Fyra nya tomter på Stortrappsvägen, Ny transformatorkiosk vid Maglehems bygdegård S3031, Ny transformatorkiosk vis Månstorp S3032, Ny transformatorkiosk S Lökaröd S4054 samt kabelarbete, Kabelarbete till Backstugan i Ö Stenshult.
2012
2012 Projekt "strandkabeln" påbörjas med nya transformatorkiosker S2084 S2011 samt kabelarbete,
Ny transformatorkiosk på Åkervägen S4087 samt kabelarbete, Fyra nya tomter på Kärrvägen, stolpbyten hela nätet, Mats Nilsson anställs.
2013
2013 "Strandkabelprojektet" går vidare med ny transformatorkiosk vid Tvillingboden S2085-Strandskogsvägen S2022.
Kabelarbete i Lökaröd (Åboen) S4060, Ringmatning genom S Lökaröd S4087-S4064, Samtliga ledningar längs V118 kablas i samband med vägräcke.
Mats Grönberg slutar.
2014
2014 "Strandkabelprojektet" går vidare med ny transformator på Skeppsvägen S2024-Monsunvägen S2067-Draggvägen/Ryssjevägen S1058.
Samarbete med kommunens bredbands utbyggnad:
Ny transformatorkiosk i Olseröd S2002 samt kabelarbete, Kabelarbete Hörlyckan-Olseröds boställe-Maglehem.
2015
2015 Ny transformatorkiosk vid Blanks väg S2086 samt kabelarbete från Julebodagård S2006.
Kabelarbete i Lökaröd S4073, Kabelarbete i Lökaröds sand S4044, Ny transformatorkiosk Furubodavägen S2021 samt kabelarbete, Kabelarbete till Hästhagen S1013.
Linus Löv börjar i jourlaget.
2016
2016 Ny transformatorkiosk i Fästan S3030, Ny transformatorkosk i Höjaröd S4061 och i Lökaröd S4047 samt kabelarbete (S4060 slopas). Fortsättning följer.

Tillbakablick

1927 inköptes från Sydkraft 58957 kWh till 180 abonnenter, abonnerad effekt 20 kW, nätförlust 30%.

2005 inköptes från Eon 19,7 miljoner kWh till 1639 abonnenter, abonnerad effekt 5200 kW, nätförlust 6,2 %.

December 2010 uppgick effektinköp från Eon till 6194 kW vilket är det högst uppmätta.

Abonnenter 2016-01-01 är 1749 stycken.

Läs mer om OEDF historia »