OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Avtalsvillkor

Olseröds Energi AB - Villkor avtalsprodukter

Detta är ursprunget i de elavtal vi erbjuder

Residualmix år 2023
Residualmix år 2023
Förnybart   6,51 procent
Kärnkraft   14,68 procent
Fossilt   78,82 procent

Fossila energikällor:

 • olja
 • naturgas
 • kol
 • torv
 • övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil)

Miljöpåverkan för den nordiska mixen är:

 • CO2 (g/kWh) 524,10
 • Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,00046

Förnybara energikällor:

 • vatten
 • vind
 • sol
 • avfall
 • biomassa
 • övrigt

Fast elpris

Prisvillkor:
Har en förutbestämd avtalstid på 1, 2 eller 3 år.
Består av elpris för elområde 4 inklusive elcertifikatavgift samt en årsavgift som är oförändrad under den överenskomna avtalstiden.
Avtalet kan inte omförhandlas under pågående avtalstid.

Uppsägning:
Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid på femton (15) dagar före avtalstidens utgång.

Årsavgiften är för närvarande 291 kr/år + moms = 364 kr/år.

Tre månader (90 dagar) före tidigare avtals utgång skickas ett erbjudande om nytt elavtal ut.
Om inte nytt avtal tecknas övergår avtalet till ett Rörligt elpris enligt nedan.

Ångerrätt:
Kunden har inom 14 dagar från avtalets tecknande rätt att ångra sig.
Detta ska meddelas per mail eller telefon till kontoret.

Rörligt elpris

Prisvillkor:
Det rörliga elpriset utgörs av ett volymvägt månadsmedelpris inklusive säljarens inköpskostnader. Elpriset för leveransmånaden baseras på NordPools elspotprisnoteringar för elområde 4 jämfört med säljarens kunders förbrukningsprofil timme för timme.
Till det rörliga elpriset från Nordpool tillkommer säljarens påslag, elcertifikatavgift samt årsavgift.
Fastställande av rörligt elpris sker månadsvis i efterhand och meddelas på säljarens hemsida.

Ändring av prisvillkor:
Säljaren har rätt att under avtalstiden justera påslag och årsavgift.
Information om detta ska vara kunden tillhanda senast tre (3) månader innan ändring träder i kraft.

Uppsägning:
Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid på femton (15) dagar.

Årsavgiften är för närvarande 291 kr/år + moms = 364 kr/år.

Kunden har närsomhelst i denna avtalsform möjlighet att binda till ett fast avtal hos oss.
Som ny kund, exempelvis vid ett ägarbyte, är det Rörligt elpris som man startar med och gör man inget aktivt val löper detta avtal automatiskt vidare.
Hos oss finns inga dyra Anvisningsavtal.

Ångerrätt:
Kunden har inom 14 dagar från avtalets tecknande rätt att ångra sig.
Detta ska meddelas per mail eller telefon till kontoret.

Timprisavtal

Prisvillkor:
Vårt timprisavtal innebär att man betalar det aktuella timpriset på elbörsen Nordpool för den el man förbrukar under varje specifik timme.
På detta tillkommer en avgift för våra handelskostnader, elcertifikat, påslag och årsavgift.
Man ska vara medveten om att timpriserna under dygnet varierar och därför kräver uppmärksamhet med anpassningar av sin förbrukning för att det ska löna sig med denna avtalsform.

Uppsägning:
Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid på femton (15) dagar.

Årsavgiften är för närvarande 291 kr/år + moms = 364 kr.

Kunden har närsomhelst i denna avtalsform möjlighet att byta till ett Fast eller Rörligt elpris enligt ovan.

Ångerrätt:
Kunden har inom 14 dagar från avtalets tecknande rätt att ångra sig.
Detta ska meddelas per mail eller telefon till kontoret.

I övrigt hänvisas till Allmänna avtalsvillkor enligt nedan.

Allmänna avtalsvillkor Elhandel Konsument (PDF) »