OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Våra senaste rubriker

 

Avtalsvillkor

Olseröds Energi AB - Villkor avtalsprodukter

Detta är ursprunget i de elavtal vi erbjuder

Residualmix år 2021
Residualmix år 2021
Förnybart   12,83 procent
Kärnkraft   32,06 procent
Fossilt   55,11 procent

Fossila energikällor:

 • olja
 • naturgas
 • kol
 • torv
 • övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil)

Förnybara energikällor:

 • vatten
 • vind
 • sol
 • avfall
 • biomassa
 • övrigt

Fast elpris

Prisvillkor:
Har en förutbestämd avtalstid på 1, 2 eller 3 år.
Består av elpris för elområde 4 inklusive elcertifikatavgift samt en årsavgift som är oförändrad under den överenskomna avtalstiden.
Avtalet kan inte omförhandlas under pågående avtalstid.

Uppsägning:
Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid på femton (15) dagar före avtalstidens utgång.

Årsavgiften är för närvarande 291 kr/år + moms = 364 kr/år.

Tre månader (90 dagar) före tidigare avtals utgång skickas ett erbjudande om nytt elavtal ut.
Om inte nytt avtal tecknas övergår avtalet till ett Rörligt elpris enligt nedan.

Ångerrätt:
Kunden har inom 14 dagar från avtalets tecknande rätt att ångra sig.
Detta ska meddelas per mail eller telefon till kontoret.

Rörligt elpris

Prisvillkor:
Det rörliga elpriset utgörs av ett volymvägt månadsmedelpris inklusive säljarens inköpskostnader. Elpriset för leveransmånaden baseras på NordPools elspotprisnoteringar för elområde 4 jämfört med säljarens kunders förbrukningsprofil timme för timme.
Till det rörliga elpriset från Nordpool tillkommer säljarens påslag, elcertifikatavgift samt årsavgift.
Fastställande av rörligt elpris sker månadsvis i efterhand och meddelas på säljarens hemsida.

Ändring av prisvillkor:
Säljaren har rätt att under avtalstiden justera påslag och årsavgift.
Information om detta ska vara kunden tillhanda senast tre (3) månader innan ändring träder i kraft.

Uppsägning:
Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid på femton (15) dagar.

Årsavgiften är för närvarande 291 kr/år + moms = 364 kr/år.

Kunden har närsomhelst i denna avtalsform möjlighet att binda till ett fast avtal hos oss.
Som ny kund, exempelvis vid ett ägarbyte, är det Rörligt elpris som man startar med och gör man inget aktivt val löper detta avtal automatiskt vidare.
Hos oss finns inga dyra Anvisningsavtal.

Ångerrätt:
Kunden har inom 14 dagar från avtalets tecknande rätt att ångra sig.
Detta ska meddelas per mail eller telefon till kontoret.

I övrigt hänvisas till Allmänna avtalsvillkor enligt nedan.

Allmänna avtalsvillkor Elhandel Konsument (PDF) »
 

 

Våra senaste rubriker