OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Historik Olseröds Elektriska

Olseröds Elektriska distributionsförening upa är en Ekonomisk förening och bedriver elnätverksamhet samt administration och förvaltning. OEDF har en omsättning på c:a 9 miljoner kr. Har idag 1742 abonnemang och 1546 medlemmar.

Dotterbolaget Olseröds Energi AB (OEAB) svarar för inköp och försäljning av energi. OEAB omsätter c:a 9 miljoner kr.

Elnätområdet är halva Ravlunda skjutfält i söder, upp till Furuboda i norr och Lökaröd i Öster.

Historik

Elföreningen bildades ursprungligen vid ett sammanträde i Olseröds biograflokal den 22 november 1924 och dess stadgar registrerades på Länsstyrelsen i Kristianstad den 22 december 1924.

Läs mer OEDF historia »

 

Historiska händelser i området

Gammal mottagningsstation
Gammal mottagningsstation till
Olseröds Elektriska

År 2024

  År 2023

   År 2022

    År 2021

     År 2020

      År 2019

       År 2018

        År 2017

         År 2016

          År 2015

           År 2014

            År 2013

             År 2012

              År 2011

              • Första projektet i Myrestad - Bokvägen är slutfört. Det är mycket luftledningar i området som med tiden kommer att bytas ut till markkablar. I denna första etapp har det grävts ned kablar främst i Bokvägen men man har även grävt ned kablar till Staffansvägen och Kärrvägen. Markförhållandena har varit besvärliga med mycket berg och sten. 27 lastbilar med sten har fortslats bort och ersatts med sand runt kablarna. Vid Bokvägen har en äldre kapslad transformator bytts ut till en ny transformatorkiosk. Vilken fick placeras rakt på en berghäll dock utan att behöva spränga för avslutande kablage.
              • Transformatorstation utbytt vid Månstorp i Maglehem. Äldre transformatorstation har byts ut mot ny kiosk samt omskarvning av både högspänningskablar och lågspänningskablar. Den nya transformatorn har högre kapacitet på grund av ökade belastningar. Gatljuset är omkopplat till eget abonnemang.
              • Ombyggnad vid Bygdegården (S3031). Maglehems bygdegård, stolptransformator har bytts ut till transformatorkiosk samt omläggning av högspänningskablar. Detta för att bättre kunna utnyttja ringmatningsmöjligheter till både Maglehem och Lillehem. Gammal servisledning till bygdegården har också bytts ut.

              År 2010

              • S2039 på Furubodavägen där har transformatorn flyttats pga av nya tomter. I samband med att nya vatten och avloppsledningar drogs, har vi samförlagt både lågspänningskabel och högspänningskabel ca 500 meter norrut. Det har även lagts gatljuskabel som har blivit ett nytt abonnemang.
              • Vid Maglehems kabelskåp har det genomförts kabelskåpsbyte, rengjorts och även gjorts uppmärkning av kabelskåpen.
              • Ny högspänningskabel mellan S3035 (Pelles Pizza) - S3033 (viadukten väg 19) samtidigt har lågspänningskablarna förstärkts från båda transformatorerna.
              • S4064 på Bollasväg har där lagts ner en ny kabel till kabelskåp som framöver kan användas för fortsatt utbyggnad, samt förstärkning av befintligt lågspänningsnät.
              • Ändring av OEDF:s nätkoncension, ett tillägg med fastigheten Myrestad 1:11.

              År 2009

              • Gatljusarbeten runt Olseröd - Hallavången är nu också klart.
              • Den 2 juni blev Eon:s nya inkommande kabel från Gussaröd till Olseröd klar. From torsdagen den 2 juli kl 13.00 försörjs Olseröds Elektriska via den nya markkabeln.
              • Det fortsatta arbetet med mätarbyten till fjärravläsning är klart.
              • Ombyggnad av mottagningsstationen är klar.

              År 2008

              • Transformatorbyte Juleboda blev klart i april.
              • Full fokus på mätarbytena och övergång till fjärravläsning. (88,5 % är bytta 20081231)

              År 2007

              • Utöver normalt underhållsarbete har vi att fokuserat på mätarbyten hos ca 550 abonnenter. Detta som ett led i den lagfästa reformen för automatisk månadsavläsning som ska vara klar i juli 2009.
              • Anslutit Etapp 2 Furubodalunden, 12 abonnemang.
              • Nätförstärkt och anslutit ny 3G-mast i Hallavången.
              • Gatljusombyggnad i Österlia, Roteholmsvägen samt Hallavången.
              • Nätombyggnad på Köle.
              • Anslutit 13 nya abonnemang, utöver gatljusabonnemangen
              • Pga upprepade inbrott genomfört en kraftig förstärkning av inbrottsskyddet bl a med stängsellarm.

              År 2006

              • Nätombyggnad / kabling på Olserödsbacken. KLART
              • Nätombyggnad / kabling Lökaröds Sand. KLART
              • Nätombyggnad Åhuskärr. KLART
              • Nätutbyggnad Furubodavägen / Stortrappsvägen Etapp 1. KLART
              • Nätombyggnad och gatljus Monsunvägen KLART
              • Nätombyggnad / kabling / skogning Hallavången KLART
              • Nätombyggnad Holmenområdet KLART
              • Nätutbyggnad / kabling Maglehem, överföres till 2008
              • Nätutbyggnad / kabling Hallavången - Olseröds Sommarby, överföres till 2008.

              År 2005

              • Stormen "GUDRUN": Vi kom undan med ett totalavbrott mellan 19.00 på lördagen till kl 10.15 på söndagen! I huvudsak berodde detta på att Sydkrafts matning föll ur.
              • Underhållsröjning längs ledningsgator genomfördes under januari - mars.
              • Ytterligare ett 50-tal kabelskåpsbyten. KLART!
              • Transformatorbyten på Skeppsvägen. KLART!
              • Nätombyggnad mellan Åhuskärr och Gamla Furuboda KLART!
              • Nätombyggnad mellan Norrlia - Stenbrottet KLART!
              • Årsavläsning av elmätare. Startar i början av Augusti KLART!
              • Nätombyggnad Folkestorp. KLART!
              • Nätombyggnad Holmabodsvägen. KLART!

              År 2004

              • Nya transformatorstationer på Billebacke och Gamla Furuboda har tillkommit.
              • Ett 60-tal kabelskåpsbyten gjordes under våren.
              • 15 nya abonnemang har tillkommit.
              • Åsknedslaget på Tjörnekull i juli orsakade en hel del skador på nätet - MEN, vi har enbart haft något enstaka oplanerat avbrott (åsknedslaget och höststormen)
              • Ombyggnationerna i Lillehem och Lökaröd är avslutade.