OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Mikroproduktion

Mikroproduktion på vårt elnät

För att producera din egen el behöver du två elnätsabonnemang, ett för din elförbrukning och ett för din elproduktion. Detta kräver ett mätarbyte och anläggningen mäts därefter timvis.
För dig som vill producera el i liten skala, till exempel genom en solcellsanläggning eller ett litet vindkraftverk, är kraven att produktionskällan inte är större än 43,5 kW och att den kan anslutas till en huvudsäkring om maximalt 63 A.

För kunder som under ett år, använder mer el än de matar ut på elnät i form av överskott, är abonnemanget avgiftsfritt. Man är då en ren konsument.
Producerar man däremot mer el än vad man förbrukar blir man en producent och då utgår en fast årsavgift på 1.800 kr + moms. (2.250 kr inkl moms)

Vi betalar ut en nätnyttoersättning för att vi får minskade kostnader i vårt nät tack vare lokal elproduktion. Denna ersättning är från 2022-07-01 höjd till 4 öre/kWh + moms.

Den el som du inte själv använder köper vi av dig till det aktuella timspot-priset på Nordpool med ett avdrag på 1,8 öre/kWh för våra kostnader i samband med detta.
Om du hellre vill sälja din el till något annat elbolag så hjälper de dig med överflyttningen av detta.

Från 2015-01-01 gäller nya skatteregler kring mikroproduktion av el. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida här: Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Du måste alltid ha en behörig installatör som gör arbetet och vi måste också informeras i god tid kring detta eftersom det ju krävs en ny anpassad elmätare.
Ta kontakt med vår driftschef Henrik Larsson om du har funderingar på att installera mikroproduktion eller andra frågor kring detta.