OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Informationsblad från Olseröds Elektriska DF, december 2021

INFORMATION 2021-12-31

Vi vill önska Alla våra abonnenter en God Fortsättning och hoppas att vi trots allt går mot lite ljusare tider under 2022 efter att ”förlorat” stora delar av de senaste åren. Vi håller tummarna här...

Driftsinformation.

I Maglehem har vi förstärkt vårt lågspänningsnät där det framöver kommer att bli ett café med boule. Åtgärden föranleddes av ett större effektuttag här.

På Furubodavägen har vi grävt ner nya kablar och uppfört kabelskåp. Det byggs nya hus och i det aktuella området fanns tidigare inget elnät. Två nya hus är nu anslutna till det nya kabelnätet.

Längs väg 118 och Furuboda har vi haft problem med strömavbrott för våra abonnenter vilket vi beklagar. Det är flera fel samtidigt som ställt till det. Vi har dels en transformatorkiosk vid Ljunge där flera brytare är brandskadade men även en högspänningskabel, ca 1000 meter, som behöver bytas ut omgående. Under tiden får en del abonnenter ström via en reservledning.

I Rigeleje har vi grävt ner ny kabel och uppfört nytt kabelskåp för att förstärka lågspänningsnätet.

I Lillehem har vi bytt ut fyra rötskadade stolpar på vårt luftledningsnät.

Arbetet med att byta ut våra gamla elmätare fortsätter på nya året. Många med en gammal invändig elmätare har i samband med bytet passat på att flytta ut denna i ett fasadskåp istället.
Har ni en gammal invändig mätare så hör gärna av er till oss när ni tänker besöka ert fritidshus i vår så tittar vi på en bra lösning tillsammans med er på plats.

Inför vintern kommer vi att skoga vid våra luftledningar på vårt elnät. Har ni träd som står nära elledningarna eller ser något oroväckande i er omgivning så ta gärna kontakt med oss för åtgärder?

Höjd energiskatt.

Regeringen har beslutat om indexuppräkning av energi- och koloxidskatter för 2022. Detta innebär att energiskatten höjs med 0,4 öre/kWh från 35,60 öre/kWh till 36,00 öre/kWh från 2022-01-01.

Elpriser/avtal.

Det har väl knappt kunnat undgå någon att vi under hösten och just nu haft de högsta elpriserna rent historiskt. Media har skrivit spaltmetrar om detta där ju alla parametrar som påverkar elpriset pekat åt fel håll och det är nog ingen vågad gissning att detta kommer bli en het valfråga nästa höst?
Såväl fasta avtal som det rörliga Spot-avtalet påverkas ju av detta och faktum är att ingen tecknat ett fast avtal här på över två månader! Man vill inte låsa sig med ett dyrt avtal på längre tid utan avvaktar prisutvecklingen och väljer ett rörligt avtal även om prisnivån ju är väldigt hög.
Hos oss är det närmre 70 % av våra abonnenter som har ett rörligt avtal och det är klart att folk reagerade när media basunerade ut att en timme mellan kl 16-17 den 6/12 kostade 6,46 kr/kWh!
Priset på det rörliga Spot-avtalet sätts dock inte förrän månaden är slut och det är ju ett månadsvägt medelpris som baseras på månadens samtliga timpriser på elbörsen Nordpool.
För allas skull får vi hoppas på en mild vinter och en tidig vår men man bör vara medveten om att elräkningen framöver dessvärre lär bli betydligt dyrare än under tidigare år!

Nya elnätsavgifter fr.o.m. 2021-01-01.

Från årsskiftet tvingas vi justera den fasta nätavgiften (abonnemang) p.g.a. den prishöjning som vi fått från regionnätet, d.v.s. inmatningen av el in till vår mottagningsstation.
De nya elnätstaxorna finns publicerade på vår hemsida www.oedf.se under fliken Elnät/Nätpriser.
Som exempel så höjs en vanlig villa med 16A huvudsäkring med ca 17 kr/månad + moms.
Senast vi höjde våra nätavgifter var 2019-01-01, d.v.s. för tre år sedan.
Vi står oss mycket väl i prisjämförelse med liknande landsbygdsnät i vår omgivning som nu också tvingas höja sina taxor av samma anledning.
Samtidigt höjs nätnyttoersättningen till våra elproducenter (solceller) till 3 öre/kWh.

Nyhetsbrev mars 2022 »