OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Informationsblad från Olseröds Elektriska DF, mars 2015

INFORMATION 2015-03-31

Våren är nu på gång här efter ännu en väldigt mild vinter med låg energiförbrukning som följd. När ni får detta brev har påsken passerat och vi hoppas ni haft en skön och avkopplande påskhelg.

Driftsinformation.

Vi har nu fått ny transformatorkiosk på Skeppsvägen och kablat vidare till Monsunvägen och därefter vidare ända upp till Ryssjevägen, som nu båda fått nya transformatorkiosker. Detta innebär att vi nu bara har en transformatorkiosk kvar att byta på Korkvägen för att alla tranformatorkiosker i Strandkabelprojektet ska kunna ringmatas, d.v.s. få matning från två håll vid eventuella störningar och därmed trygga strömförsörjningen utmed havet. Detta är ett stort arbete som påbörjades redan 2012 och omfattar 8,4 km högspänningskabel samt 8 st transformatorkiosker.
Mycket lågspänningskabel i området har också grävts ned för att ersätta befintliga luftledningar.
Hommevägen fick ny gatubelysning under januari månad.
I samband med att fler vill ansluta sig till bredbandet i Juleboda passar vi just nu på att ersätta våra luftledningar med markkabel i aktuellt område.

Elpriser & avtal.

Nivåerna på elpriserna är fortsatt väldigt låga, faktiskt de lägsta på många år. Om ni har ett rörligt Spot-avtal idag kan ni binda till ett fast avtal när som helst hos oss. Det rörliga priset har de senaste åren legat lågt och visat sig vara ett bra val, men skulle vi få betydligt strängare vintrar framöver kan det vara all idé att fundera över att binda sitt avtal? Vi kan även på förfrågan erbjuda grön el, d.v.s. vatten-/vindkraft, mot pristillägg. Har ni frågor kring ert elavtal är ni alltid välkomna att höra av er per telefon eller mail. Ni kan alltid följa prisutvecklingen på vår hemsida under fliken Elhandel.

Årsstämma.

OEDF:s årsstämma för andelsägare hålls i år måndagen den 11 maj kl 19.00 i Byastugan i Olseröd. Många vet kanske inte om att man har andelar i föreningen och det bästa sättet att kolla det är att titta på sin elräkning på första sidan där antal andelar i OEDF finns redovisat, eller bara ring kontoret? Efter stämman, med sedvanlig dagordning inkl. diverse val, information och frågestund, bjuder vi på fika så vi är tacksamma för anmälan om deltagande till oss senast veckan innan? Välkomna!

Nordisk slutkundsmarknad.

Som många av er kanske läst i lokalpressen på sistone så har C4 Elnät i Kristianstad uttryckt farhågor om att tappa kundkontakten med sina elnätskunder i samband med ett nytt förslag från Energimarknadsinspektionen som ska genomföras redan 2016, men kanske fördröjs något?
Man har därför i Kristianstad nu begärt att få återuppta elförsäljning i bolaget.
Förslaget innebär att det av kunden valda elhandelsbolaget blir de som tar hand om fakturering av såväl nätavgifter som förbrukningsel. Genom Nordisk slutkundsmarknad ska man även kunna köpa sin el av något av våra nordiska grannländers elhandelsbolag i fortsättningen. I förslaget anser man att det därför är bäst med ”en kontakt för kunden” och valet har då hamnat på elhandelsbolaget.
För Olseröds Elektriska är inte problemet lika stort eftersom vi redan idag driver elhandel i vårt dotterbolag Olseröds Energi AB som ca 85 % av våra kunder glädjande nog väljer.
För de som valt ett annat externt elbolag kan detta innebära att man istället måste kontakta deras kundtjänst någonstans i Norden med elnätsfrågor som de kanske inte har full vetskap om?
Vi jobbar ju dagligen väldigt nära våra kunder och förstår därför farhågorna. Efter artiklarna i lokalpressen har vi fått många samtal efter att abonnenterna förstått att man, vid exempelvis ett strömavbrott, då ska kontakta sitt elhandelsbolag som i sin tur ska kontakta nätbolaget för besked. Vår förhoppning är ju egentligen att alla våra nätkunder väljer Olseröds Energi som elhandlare eftersom merparten även är andelsägare i föreningen. Skillnaden i pris är oftast marginell beroende på total årsförbrukning och vi har idag mycket låga och konkurrenskraftiga elpriser.
Som en liten aktör medför detta med största sannolikhet även ökade utgifter för bl.a. IT-anpassning och andra administrativa kostnader i samband med genomförandet.
Vi vill dock slutligen poängtera att kunden naturligtvis alltid har rätt att välja vilket elhandelsbolag man vill även om ovanstående kan vara något att ha i åtanke inför framtiden?
 

Nyhetsbrev juni 2015 »