OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Informationsblad från Olseröds Elektriska DF, september 2013

”Vi vill vara en lokal elförening i bygden med den service och trygghet det innebär.”

Nästan 100 % av våra elnätkunder är andelsägare, och därmed medlemmar i vår ekonomiska förening. Detta innebär bl.a:

  • Snabb service vid bl.a. elavbrott.
  • Lätt att få kontakt med vår kundtjänst och jourtjänst. Tel. 044-35 11 26 dag som natt.
  • Gratis kabelvisning vid grävarbete på din tomt/mark.
  • Råd och tips om energifrågor.
  • Liten organisation med låga kostnader.
  • Inga extra administrativa avgifter.
  • Årlig föreningsstämma, där möjlighet finns för synpunkter och förslag på föreningens verksamhet.
  • Föreningens eventuella vinst överförs till tryggare elförsörjning på vårt elnät i form av nedgrävda elledningar. T.ex. byte från luftledning till markledning i Södra Lökaröd. Ny strandkabel mellan Rigeleje och Furuboda för att säkerställa elförsörjningen så att abonnenterna kan få ström från mer än ett håll. Resultatet av detta arbete har inneburit ett minimum av strömavbrott under de senaste åren.
  • En samlad faktura med både nätavgifter och förbrukning.

En hel del kunder hör av sig till oss och har blivit kontaktade av elhandelsföretag och dess representanter via telefonsamtal. Dessa begär en fullmakt för att ta hand om kundens elhandelsförhandlingar och lovar oftast sänka kundens kostnader och vill därmed säga upp gamla avtal och ta hand om nytt leverantörsbyte.

Vi vill råda er till försiktighet.
En fullmakt ger den nya leverantören rätt att ta över elleveransen.
Ni kan meddela oss som en förebyggande åtgärd att vi inte får lämna ut uppgifter om er.

Ta alltid kontakt med oss i första hand innan ni säger ja till telefonförsäljare.
Ett gott råd om ni vill slippa dessa oönskade samtal är att spärra såväl hemtelefon som mobiltelefon via länken: http://nixtelefon.org/

För att bibehålla vår lokala elförening och den höga servicenivån är det önskvärt för elföreningens fortlevnad att alla nätanslutna är solidariska medlemmar och andelsägare.

Olseröd september 2013.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Olseröds Elektriska DF.
 

Nyhetsbrev december 2013 »