OEDF kontakt

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA

Sockenv 524

297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

 

Snabblänkar

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

 

Informationsblad från Olseröds Elektriska DF, december 2013

INFORMATION 2013-12-31

Först av allt vill Vi önska Er Alla en God Fortsättning på 2014 och hoppas Ni njutit av alla helgerna som denna gång inföll ganska fördelaktigt med förhoppningsvis lite extra ledighet!

Elpriser & avtal.

Den uteblivna vinterkylan har gjort att elpriserna håller sig på en fortsatt låg nivå för årstiden. Har Ni ett avtal som går ut inom kort eller funderar på att binda till ett fast avtal?
Följ prisutvecklingen via vår hemsida www.oedf.se eller hör av Er per telefon till kontoret.

Vi vill råda er till försiktighet.
En fullmakt ger den nya leverantören rätt att ta över elleveransen.
Ni kan meddela oss som en förebyggande åtgärd att vi inte får lämna ut uppgifter om er.

Med anledning av den senaste tidens debatt i media gällande så kallade Tillsvidare-avtal, vill vi meddela att Olseröds Elektriska inte tillämpar denna typ av avtal när ett tidigare ingått avtal med oss upphör. Här hamnar man istället på ett rörligt avtal, Spot-avtal, i 1 år om inget annat avtalats. Har man ett rörligt avtal, Spot-avtal, som går ut så förlängs detta också per automatik med 1 år. All information kring Ert nuvarande elavtal finns på Er senaste faktura.

Telefonförsäljning av el fortsätter öka och enligt tidigare utskick manas till försiktighet kring detta. Ta alltid kontakt med Oss innan Ni säger ja till någonting som kan visa sig vara ganska svårt att komma ur efteråt, vilket dessvärre flera av våra kunder kan intyga.

För att bibehålla vår lokala elförening och den höga servicenivån är det önskvärt för elföreningens fortlevnad att alla nätanslutna är solidariska medlemmar och andelsägare.

Skogning/linjeröjning.

Under hösten 2013 drog stormarna Simone & Sven in över vårt land. Vi drabbades bara av några kortare avbrott vilket är ett resultat av de stora investeringar som gjorts under senare år på vårt elnät. Under vinter/vår, lite beroende av väderleken, fortsätter också vårt arbete med linjeröjning på vårt område. Fällda träd, grenar och buskar tillhör markägaren. Har Ni träd som står nära elledningarna eller andra frågor? Hör av Er till Oss.

Jordfelsbrytare.

Ett av de absolut vanligaste felen när vår beredskap rycker ut på uppdrag är att abonnentens jordfelsbrytare löst ut. Dessa fel kan oftast lösas direkt av Er själva och här nedan kommer därför instruktioner till Er som har en jordfelsbrytare installerad.
Klipp därför gärna ut denna och sätt upp den, eller förvara den, på lämplig plats.


JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD I DENNA ANLÄGGNING.

Underhåll:
På jordfelsbrytaren finns en testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

Felsökning:
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas:

  • Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om felet uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör.
  • Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i centralen. Installatörens hjälp behövs.
  • Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra av alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna belysningsarmaturer som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget tilluttagen tills jordfelsbrytaren löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Nyhetsbrev mars 2014 »